Nařízení Komise (EU) č. 435/2010 ze dne 20. května 2010 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy