Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. joulukuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan rautateiden teemavuodesta (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))