Písomná otázka E-004297/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisii. Rozvoj oblasti Alto Minho