van de Poll Návrhy generálneho advokáta - Mayras - 6. decembra 1972. # Arend van de Poll KG proti Hauptzollamt Trier. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Nemecko. # Spoločný colný sadzobník. # Vec 38-72. TITJUR