Rezumat al deciziei Comisiei din data de 8 aprilie 2019 de declarare a compatibilității unei concentrări cu piața internă și cu funcționarea Acordului privind SEE Cazul M.8436 — General Electric Company/LM Wind Power Holding [articolul 14 alineatul (1)] [notificată cu C(2019)2569] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE 2020/C 24/06