Reisijate ja nende pagasi mereveo Ateena konventsioon - välja arvatud artiklid 10 ja 11 *** Euroopa Parlamendi 15. novembri 2011 . aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ühinemise kohta reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsiooni 2002. aasta protokolliga, välja arvatud selle artiklitega 10 ja 11 (08663/2011 – C7-0142/2011 – 2003/0132A(NLE))