Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl tarptautinių mokėjimų Sąjungoje (kodifikuota redakcija)