Avviż minn qabel ta’ konċentrazzjoni (Il-Każ M.10315 — BCI/ABP/TIG/Certain assets of Arauco) Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) 2021/C 236/05