COVID-19 haiguspuhang (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2021. aasta määrus (EL) 2021/267, milles sätestatakse COVID-19 kriisi jätkumisega seoses ajutised erimeetmed, mis käsitlevad teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamist või pikendamist, korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamist teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades ning määruses (EL) 2020/698 osutatud teatavate ajavahemike pikendamist (ELT L 60, 22.2.2021, lk 1.)) 2021/C 76 I/17