Písomná otázka E-4776/08 Marian Zlotea (PPE-DE) a Flaviu Călin Rus (PPE-DE) Rade. Pozícia Európskej únie voči susedným štátom