Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8485 – Hitachi Group/Honda/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP )