Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8485 – Hitachi Group/Honda/JV) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP. )