Rozhodnutie Komisie z 03/02/2011 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.6079 - BBVA / DOGUS HOLDINGS / TURKIYE GARANTI BANKASI JV) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)