Rozsudok Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) zo 17. decembra 1997.