Nimekiri selliste liikmesriikide õiguses reguleeritud usaldusfondide (trusts) ja sarnaste õiguslike üksuste kohta, millest on komisjonile teatatud, parandus (Käesolev tekst tühistab ja asendab 24. oktoobri 2019. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 360 lk 28 avaldatud teksti)2019/C 434/13