Control Data Belgium/Komisia Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. marca 1983. # Control Data Belgium NV SA proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Oslobodenie pre vedecké prístroje. # Vec 294/81. TITJUR