Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/172/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 270/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Egypte2019/C 414/04