Vec T-56/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. februára 2021 – Bezos Family Foundation/EUIPO – SNCF Mobilités (VROOM) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie VROOM – Skoršia národná slovná ochranná známka POP & VROOM – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)