Komisia/Taliansko TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Roemer - 30. mája 1973. # Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike. # Vec 79-72.