Nariadenie Rady (EHS) č. 316/68 z 12. marca 1968, ktoré stanovuje normy kvality čerstvých rezaných kvetov a čerstvých okrasných listov