Mål T-879/19: Tribunalens dom av den 9 september 2020 – Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Dr. Jacob’s essentials – Det äldre internationella ordmärket COMPAL ESSENCIAL – De äldre nationella och internationella figurmärkena FRUTA essencial, COMPAL essencial och Compal FRUTA essencial – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)