Zadeva T-879/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2020 – Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije Dr. Jacob’s essentials – Prejšnja mednarodna besedna znamka COMPAL ESSENCIAL – Prejšnje figurativne nacionalne in mednarodne znamke FRUTA essencial, COMPAL essencial in Compal FRUTA essencial – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)