Vec T-879/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2020 – Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Dr. Jacob’s essentials – Staršia medzinárodná slovná ochranná známka COMPAL ESSENCIAL – Staršie národné a medzinárodné obrazové ochranné známky FRUTA essencial, COMPAL essencial a Compal FRUTA essencial – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)