Lieta T-879/19: Prasība, kas celta 2020. gada 9. septembrī – Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Jacob (“Dr. Jacob’s essentials”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Dr. Jacob’s essentials” reģistrācijas pieteikums – Agrāka starptautiska vārdiska preču zīme “COMPAL ESSENCIAL” – Agrākas valsts un starptautiskas grafiskas preču zīmes “FRUTA essencial”, “COMPAL essencial” un “Compal FRUTA essencial” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)