Predmet T-879/19: Presuda Općeg suda od 9. rujna 2020. – Sumol + Compal Marcas protiv EUIPO-a – Jacob (Dr. Jacob’s essentials) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije Dr. Jacob’s essentials – Raniji međunarodni verbalni žig COMPAL ESSENCIAL – Raniji nacionalni i međunarodni figurativni žigovi FRUTA essencial, COMPAL essencial i Compal FRUTA essencial – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 2017/1001”)