Nõukogu määrus (EÜ) nr 866/2004, 29. aprill 2004, ühinemisakti protokolli 10 artiklis 2 sätestatud korra kohta