Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/60/EÜ, 13. juuli 2009 , põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite maksimaalse valmistajakiiruse ja koormaplatvormide kohta (kodifitseeritud versioon) (EMPs kohaldatav tekst )