Helyesbítés a Hivatalos Lapban a T-642/19. sz. ügyre vonatkozóan megjelent közleményhez (HL C 383., 2019.11.11.)