Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9678 – Keppel Infrastructure/MET Capital/MET) (Tekst mający znaczenie dla EOG)2020/C 21/02