Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6356 – GE/IR/UEC/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP