Intercontinentale Fleischhandelsgesellschaft Návrhy generálneho advokáta - Capotorti - 7. júna 1979. # Intercontinentale Fleischhandelsgesellschaft mbH & Co. KG proti Hauptzollamt München-West. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Finanzgericht München - Nemecko. # Spoločný colný sadzobník. # Vec 160/78. TITJUR