Písomná otázka E-7540/10 Marek Henryk Migalski (ECR) Komisii. Zatknutie aktivistov organizácie Amnesty International v Moskve