Rozsudok Súdneho dvora zo 6. júla 1971. # Holandské kráľovstvo proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Vec 59-70. TITJUR Holandsko/Komisia