Kirjalik küsimus E-9553/10 Aldo Patriciello (PPE) komisjonile. Kopsuvähk – ennetustegevuse vajalikkus liidu tasandil