Anmodning om en rådgivende udtalelse fra EFTA-Domstolen indgivet af Fürstliches Landgericht den 29. marts 2019 i sagen Gable Insurance AG in Konkurs (Sag E-3/19)