Kommissionens förordning (EG) nr 593/2002 av den 5 april 2002 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater