2011/612/EU: Europaparlamentets beslut av den 10 maj 2011 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2009