Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9750 — HIG Capital/Lagardère Sports and Entertainment SAS/Lagardère Sports Inc.) (EØS-relevant tekst) 2020/C 418/04