Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Komisia Návrhy generálneho advokáta - Darmon - 19. marca 1985. # Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Vec 27/84. TITJUR