Písomná otázka E-9741/10 Nuno Melo (PPE) Komisii. Prevzatie finančných záväzkov banky Banco Português de Negócios portugalským štátom