Vec T-539/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. júna 2019 — EIB/Sýria („Arbitrážna doložka — Dohoda o pôžičke ‚Al Thawra‘ č. 16405 — Nevykonanie dohody — Vrátenie preddavkov — Úroky z omeškania — Rozsudok pre zmeškanie“)