Rozhodnutie Komisie z 22/03/2012 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.6453 - CARLYLE / DR.AXEL PAEGER / QUADRIGA CAPITAL IV / AMEOS) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)