Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1920 z dnia 18 listopada 2019 r. obejmujące nazwę Ambt Delden (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013