Návrhy generálneho advokáta - Reischl - 20. novembra 1974. # Claudette van Belle proti Rade Európskych spoločenstiev. # Vec 176-73. Van Belle/Rada TITJUR