Smieja Rozsudok Súdneho dvora zo 7. novembra 1973. # Bestuur der Sociale Verzekeringsbank proti B. Smieja. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Centrale Raad van Beroep - Holandsko. # Vec 51-73. TITJUR