Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 3763/92 af 21. december 1992 om ændring af justeringskoefficienterne for vederlag til tjenestemænd, der gør tjeneste i tredjelande (med virkning fra 1. juli 1990)