Vec C-341/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 14. júla 2014 – J. Harmsen/Burgemeester van Amsterdam