Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9882 — SAZKA Group/ÖBAG/Casinos Austria) (Text s významem pro EHP) 2020/C 395/01