Nariadenie Rady (ES) č. 1211/2003 zo 7. júla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1081/2000 o zákaze predaja, dodávania a vývozu zariadení, ktoré môžu byť použité na vnútornú represiu alebo terorizmus do Barmy/Mjanmarska a o zmrazení finančných prostriedkov určitých osôb v súvislosti s dôležitými vládnymi funkciami v tejto krajine