Kohtuasi C-171/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (Ühendkuningriik) 5. märtsil 2018 – Safeway Ltd versus Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd